Н.Ч. НАУКА 1907

СЕЛО ГИТА

Данни за библиотека

Библиотека при Народно читалище "Наука 1907"
Област СТАРА ЗАГОРА
Община ЧИРПАН
Село  ГИТА

 • Териториален обхват на обслужване

  Данни

  Жители на населеното място 750 бр.
  Потребители на библиотеката 31 бр.
  от тях: до 14 15 бр.

 • Библиотечен фонд

  Данни

  За Година 2015
  Библиотечни единици 16032 бр.

  Набавени
  Непериодични библиотечни документи 2 бр.
  Абонирани периодични издания 5 бр.

 • Заети библиотечни документи

  Данни

  Книги 744 бр.
  .
  Други 2 бр.

 • Посещения

  Данни

  За дома 372 бр.
  В читалня 1200 бр.
  На организирани събития 152 бр. .
  Културни и други библиотечни събития 6 бр.

 • Основни библиотечни услуги

  Данни

  1.Ползването на библиотечни колекции в библиотеката и извън нея   
  3.1.Достъп до собствени традиционни бази данни 


 • Обща площ на библиотеката

  Данни

  Обща разгъната площ на библиотеката, в т.ч. с филиали 140 кв.м.

  Площ на фондохранилища 180 кв.м. 

 • Площ за обслужване на читатели

  Данни

  В основна сграда 140 кв.м.

 • Условия за достъп на хора с увреждания 

  Данни

  Да, има.

Стани Партньор

"Подай ръка на българското Народно читалище"

Нашите партньори

ЕТ Бовива 712 - 64 Бойко Бакоев

ЕТ Бовива 712 - 64 Бойко Бакоев - Търговия с хранителни стоки.
гр. Мъглиж, ул. "Цар Симеон Велики" № 4.

Комплекс Артемида

Комплексът разполага с шест самостоятелни вилни къщи на 2 етажа, външен летен бар, външен басейн с горещо джакузи за 8 човека.Вилите са категоризирани поименно с най-високия статут на 3 звезди

сподели